Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Trà Giáp

Xã Trà Giáp - Bắc Trà My - Quảng Nam
'0973620234
ThanhsonTraGiap@gmai.com